Библиография

Оралхан Бөкей шығармаларының тізімі

Шығармалары: Бөкей, Оралхан. Екі томдық  таңдамалы шығармалар. 1-том / О. Бөкей. - Алматы : Жазушы, 1994. - 496 б. Бөкей, ...
Толығырақ...

Оралхан Бөкей туралы мақалалар тізімі

Оралхан Бөкей туралы мақалалар тізімі: Аймұхамбетова Ж. Түс көрудің мифологиялық астарлары : Оралхан Бөкей шығармалары негізінде / Ж. Аймұхамбетова // ...
Толығырақ...