Оралхан Бөкей шығармаларының тізімі

Шығармалары:

 

Бөкей, Оралхан. Екі томдық  таңдамалы шығармалар. 1-том / О. Бөкей. – Алматы : Жазушы, 1994. – 496 б.

 

Бөкей, Оралхан. Екі томдық шығармалар жинағы. 2-том : Өз отыңды өшірме / О. Бөкей. – Алматы : Жазушы, 1996. – 496 б.

 

Бөкей, Оралхан. Кербұғы / О. Бөкей. – Алматы : Атамұра, 2003. – 204 б. – (Атамұра кітапханасы)

 

Бөкей, Оралхан. Таңдамалы шығармалары : художественная лит-ра / О. Бөкей. – Алматы : Қаз-Ақпарат, 2013. – 1032 б.

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары. Т. 5 : Повестер, әңгіме-хикаяттар, пьесалар / О. Бөкей. – Алматы : Ел-шежіре, 2013. – 384 б

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары. Т. 1 : Роман / О. Бөкей. – Алматы : Ел-шежіре, 2013. – 392 б.

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары. Т. 2 : Роман, повестер / О. Бөкей. – Алматы : Ел-шежіре, 2013. – 384 б.

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары : роман. Т. 2 : Өз отыңды өшірме / О. Бөкей. – Астана: Фолиант, 2014. – 400 б. – (Алтай-Ертіс кітапханасы)

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары. Т. 7 : Очерктер, публицистикалық мақалалар / О. Бөкей. – Алматы : Ел-шежіре, 2013. – 384 б

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары. Т. 6 : Пьесалар / О. Бөкей. – Алматы : Ел-шежіре, 2013. – 384 б.

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары. Т. 3 : Повестер / О. Бөкей. – Алматы : Ел-шежіре, 2013. – 384 б.

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары : роман және повестер. Т.1 : Атау кере / О. Бөкей. – Астана : Фолиант, 2013. – 432 с. – (Алтай-Ертіс кітапханасы).

 

Бөкей, Оралхан. Шығармалары. Т. 4: Әңгімелер / О. Бөкей. – Алматы : Ел-шежіре, 2013. – 384 б.

 

Бөкей, Оралхан. Қайдасың, қасқа құлыным: повестер мен әңгiмелер / О. Бөкей ; құраст. Р. Мәженқызы. – Астана : Елорда, 1999. – 328 б.

 

Бөкей, Оралхан. Қайдасың, қасқа құлыным? : повесть, әңгімелер / О. Бөкей. – Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. – 180 б. – (Қазіргі проза шеберлері).

 

  1. Бөкей, Оралхан. Өз отыңды өшірме: роман / О. Бөкей. – Алматы : Өнер, 2010. – 384 б. – (Қазақтың 100 романы).

 

Назырбаев, Қайырды. Катонқарағай / Қ. Назырбаев. – Астана : Фолиант, 2011. – 280 б.

 

Ысқақ, Қалихан. Алтын тамыр: Шығыс Қазақстан қаламгерлерінің кітапханасы. Библиотека литературы Восточного Казахстана . 3-кітап / Қ. Ысқақ. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2008. – 319 б.

 

Қазақ әдебиті. Хрестоматия: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы. – Алматы: Мектеп, 2015. – 496 б

 

Ол туралы:

 

Ағажай, Алтайдай жер қайда : өлеңдер жинағы / құраст. Ш. Оразаев. – Алматы, 1999. – 303 б.

 

Біздің Оралхан : Жинақтарға енбеген шығармалары. Естеліктер. Мақалалар. Арнаулар / құраст.: Д. Бралинов, Б. Болаев. – Алматы : Орхон, 2013. – 392 б.

 

Баянғазыұлы, Ербол. Шығысым – шырайлы мекенім : естеліктер, толғаныстар мен мөлтек сырлар / Е. Баянғазыұлы. – Өскемен : Медиа-Альянс, 2012. – 275

 

Бөкей, Оралхан. Қайдасың, қасқа құлыным? : повесть, әңгімелер / О. Бөкей. – Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. – 180 б. – (Қазіргі проза шеберлері).

 

Жасын ғұмырдың жарқын сәттері : фотосуретті кітапша / құраст. Д. Қамзабекұлы . – Алматы, 2013. – 31 б. (Шифр Қ 83.3/Ж 33-063162)

 

Фотосуретті кітапшада Оралханның әр жылдары, әр жерде түскен суреттерінің топтамасы жарияланып отыр.

 

Назырбаев, Қайырды. Катонқарағай / Қ. Назырбаев. – Астана : Фолиант, 2011. – 280 б. – (Менің Отаным – Қазақстан).

 

Нұржеке-ұлы, Бексұлтан. Шығармалары. IX- том : Келбет / Б. Нұржеке-ұлы. – Алматы : Жалын баспасы, 2012. – 400 б.

 

Ысқақ, Қалихан. Алтын тамыр : Шығыс Қазақстан қаламгерлерінің кітапханасы. Библиотека литературы Восточного Казахстана . 3-кітап / Қ. Ысқақ. – Алматы : ҚАЗақпарат, 2008. – 319 б.

 

Қазақ халқының тарихи тұлғалары. 1- кітап. – Алматы : Өнер, 2011. – 304 б.

 

Қазақ әдебиеті : энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы : Аруна, 2010. – 576 б.

 

***

Бітібаева, Қанипа. Әдебиетті тереңдетіп оқыту / Қ. Бітібаева. – 2-басылым. – Алматы : Мектеп, 2003. – 416 б.

 

Бітібаева, Қанипа. Әдебиетті тереңдетіп оқыту : оқу құралы, бағдарлама Х-ХІ сыныптар / Қ. Бітібаева. – Алматы : Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 2000. – 274 б.

 

Жақсылықбаева, Римма Серікәліқызы. Публицистің шығармашылық шеберханасы: оқу құралы / Р. С. Жақсылықбаева. – 2-басылым. – Алматы : Қазақ университеті, 2011. – 243 б. (Шифр Қ 76/Ж 21-302810)

 

Иманасов, Сәкен. Қаламдастарым мен замандастарым : эсселер, пайымдамалар, арнау өлеңдер / С. Иманасов. – Алматы : Қазақстан, 2001. – 224 б.

 

Кекілбайұлы Ә.Он екі томдық шығармалар жинағы / Ә. Кекілбайұлы

 

Кекілбайұлы, Әбіш. Он екі томдық шығармалар жинағы. 11-том / Ә. Кекілбайұлы. – Алматы : Өлке, 1999. – 464 б.

 

Оралхан : естеліктер, эсселер және мақалалар / құраст. Р. Мәженқызы. – Алматы : Өнер, 2000. – 320 б.

 

Сегізбаева С. Қ. Бөкейтану : мұғалімдерге арн. әдістемелік құрал / С. Қ. Сегізбаева, Т. Қ. Туменбаев, Л. А. Тлеукенова. – Өскемен, 2003. – 97 б

 

Чистяковские чтения : материалы региональн. семинара (14 апр. 2007 г.) / ред. Е. Мәмбетқазиев. – У-Ка : Изд-во КАСУ, 2007. – 234 с

 

Шығыс жұлдыздары : энцикл. анықтамалық. Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. – Астана : Фолиант, 2011. – 304 б.

 

Қазақстан: ықшам энциклопедиялық сөздік. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – 560 б. – (Мәдени мұра).

 

Қазақстан жазушылары. XX ғасыр : анықтамалық / құраст. Е. Дүйсенбайұлы [и др.]. – Алматы : Ана тілі, 2004. – 392 б

 

Қайырбеков, Ғафу. Алыс та жақын жағалау. Екінші кітап / Ғ. Қайырбеков. – Алматы : Білім, 2006. – 192 б. – (Әдеби мемуарлар).

 

Құрманова, Жұпар Сақанқызы. Қазақ прозасындағы ұлттық идея және кейіпкер болмысы (1960-1980 жылдар аралығы)  : ғылыми басылым / Ж. С. Құрманова ; ред. Қ. Әбдезұлы. – Алматы, 2007. – 176 б.

 

Құтқожина, Роза Галиқызы. Әдебиет. Оқыту әдістемесі : жалпы білім беретін мектептің 7- сынып мұғалімдеріне арналған / Р. Г. Құтқожина, Қ. О. Бітібаева. – Алматы : Атамұра, 2003. – 96 б.

Uncategorized