Аударма саласындағы еңбектер (аударылған туындылары бойынша)

Зерттеуші Бахтыгүл Шерімқызы Баймусаеваның «Проблема воссоздания стиля оригинала /на материале переводов произведений О. Бокеева, О. Сарсенбаева, С. Елубаева на русский язык/» деген тақырыптағы кандидаттық диссертациясы академик С. Қирабаевтың жетекшілігімен 1994 жылы Алматы қаласында қорғалған.


Басып шығару   E-mail