Бөкеев, О. Қамшыгер  [Мәтін] :  әңгімелер / О. Бөкеев. - Алматы : Жазушы, 1970. - 136 б.

Бөкеев, О. Үркер [Мәтін] :  хикаялар / О. Бөкеев. - Алматы : Жазушы, 1971. - 132 б.

Бөкеев, О. Қайдасың, қасқа құлыным [Мәтін]: повестер, новеллалар / О. Бөкеев. - Алматы: Жазушы,1973. - 200 б.

Бөкеев, О. Мұзтау [Мәтін] : повесть, эссе, новеллалар / О. Бөкеев.- Алматы: Жазушы,1975. - 256 б.

Бөкеев, О. Ән салады шағылдар [Мәтін] : повестер мен әңгімелер / О. Бөкеев. - Алматы, «Жалын»,1978. - 280 б.

Бөкеев, О. Өз отыңды өшірме [Мәтін] : роман / О. Бөкеев.- Алматы: Жазушы, 1981. - 384 б.

Бөкеев, О. Үркер ауып барады [Мәтін] : повестер мен әңгімелер / О. Бөкеев. -Алматы: Жалын,1981.- 528 б.

Бөкеев, О. Біздің жақта қыс ұзақ [Мәтін] / О. Бөкеев .- Алматы: Жалын, 1984. -432 б.

Бөкеев, О. Құлыным менің [Мәтін] : пьесалар / О. Бөкеев.- Алматы: Өнер, 1986.- 368 б.

Бөкей, О. Ұйқым келмейді [Мәтін] : повесть, әңгімелер / О. Бөкеев.- Алматы: Жазушы,1990. - 559 б.

Бөкей, О. Екі томдық таңдамалы шығармалар. - Алматы: Жазушы, 1994.

Т.І. Повестер.- 496 б. 

Т.2. Өз отыңды өшірме: роман; Атау кере: повесть.- 1996. - 496 б.

Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім [Мәтін] : очерктер, көсемсөздер, эсселер / О. Бөкеев : / құраст. А. Бөкеева.- Алматы: Санат, 1995. - 304 б.

Бөкей, О. Қайдасың қасқа құлыным [Мәтін] : повестер, әңгімелер / О. Бөкеев /құраст: Р.Мәженқызы.- Астана: Елорда, 1999. - 328 б.

Бөкей, О. Кербұғы [Мәтін] : повесть, әңгімелер / О. Бөкеев.- Алматы: Атамұра, 2003.- 204 б.- (Атамұра кітапханасы).

Бөкеев, О. Таңдамалы шығармалар [Мәтін] : повесть, әңгімелер / О. Бөкеев; құраст. Ж. Әділбаев.- Алматы: Қазақпарат, 2003.

Т.1. - 326 б.

Т.2. - 330 б.

Бөкей, О. Тоқадан қалған тұяқ [Мәтін] : әңгімелер / О. Бөкей.- Астана: Таным, 2003.- 80 б.

Бөкеев, О. Таңдамалы шығармалар [Мәтін] : роман / О. Бөкеев; құраст. Ж. Әділбаев.- Алматы: Қазақпарат, 2004.

Т.3. - 330 б.

Бөкей, О. Алтай хикаялары [Мәтін] : әңгiмелер мен повестер / О. Бөкей. - Алматы : Шәкiрт, 2007.- 176 б.

Бөкей, О. Қар қызы [Мәтін] : хикаяттар / О. Бөкеев / құраст.Р.Мәженқызы.- Алматы: Раритет, 2008.- 280 б.- (Алтын қор кітапханасы).

Бөкей, О. Өз отыңды өшірме [Мәтін] : роман / О. Бөкеев.- Алматы: Өнер, 2010.- 384 б.-(Қазақтың 100 романы).

Бөкеев, О. Атау-кере (Қауіпті будан). Мұзтау (Соңғы ертек) [Мәтін] : хикаяттар.-Алматы: Ан Арыс, 2010. - 320 б.

Бөкей, О. Қар қызы  [Мәтін] : хикаяттар / О. Бөкеев / құраст. Р.Мәженқызы.-  Алматы: «Раритет», 2010. - 320 б.

Бөкей, О. Қайдасың, қасқа құлыным? [Мәтін] .-  Алматы: «Олжас кітапханасы» Баспа үйі, 2012. - 180 б.

Бөкей, О. Шығармалары. Т.1. Атау кере [Мәтін] : роман және повестер / О. Бөкей.- Астана: Фолиант, 2013.- 432 б.- (Алтай-Ертіс кітапханасы).

Бөкей, О. Шығармалары [Мәтін] / О. Бөкей Алматы : Ел шежіре, 2013.

Т. 1: Өз отыңды өшірме : роман. - Алматы : Ел шежіре, 2013. - 392 б.

Т. 2: Роман, повестер. - Алматы : Ел шежіре, 2013. - 384 б.

Т. 3: Повестер. - Алматы : Ел шежіре, 2013. - 384 б.

Т. 4: Әңгімелер. - Алматы : Ел шежіре, 2013. - 384 б.

Т. 5: Әңгімелер. - Алматы : Ел шежіре, 2013. - 384 б.

Т. 6: Пьесалар. - Алматы : Ел шежіре, 2013. - 384 б.

Т. 7: Очерктер, публицистикалық мақалалар. - Алматы : Ел шежіре, 2013. - 384 б.

Бөкей, О. Шығармалары [Мәтін] / О. Бөкей. - Астана : Фолиант, 2013-2014.

Т. 1: Атау кере : роман және повестер.- Астана : Фолиант, 2013. - 432 б.

Т. 2: Өз отыңды өшірме : роман. - Астана : Фолиант, 2014. - 400 б.

Бөкей, О. Ауыл хикаялары [Мәтін] : әңгімелер / О. Бөкей.- Алматы: «Өлке», 2019.- 112 б. («Жасөспірімдер кітапханасы»)

Бөкей, О. Шығармалары: Атау кере; Құм мінезі [Мәтін] : повестер / О. Бөкей.- Алматы: «Өлке», 2019.- 360 б.

Бөкей, О. Шығармалары: Өліара; Сайтан көпір; Қайдасың, қасқа құлыным [Мәтін] : повестер / О. Бөкей.- Алматы: «Өлке», 2019.- 296 б.

Бөкей, О. Таңдамалы [Мәтін] : роман, повестер  / О. Бөкей.- Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 384 б. – «Абай әлемі» кітаптар топтамасы

Бөкеев, О. Мария : [эллегиялық повестен үзінді] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 6 март. - Б. 3-4.

Бөкеев, О.  Санияз : повестен үзінді / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм таңы. - 1969. - 20, 21 март.

Бөкеев, О. Үркер ауып барады : повесть / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1968. - № 12. -  Б. 87-107.

Бөкеев, О. Іңкәр : повесть / О. Бөкеев. - Мәтін // Жалын. - 1969. - № 1. - Б. 14-56.

Бөкеев, О. Қайдасың, қасқа құлыным! : повесть-эссе / О. Бөкеев. - Мәтін // Жалын. - 1972. - № 6. - Б. 3-53.

Бөкей, О. Елең-алаң  : повесть  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Қайдасың, қасқа құлыным. - Алматы: Жазушы, 1973. - Б. 63-119. 

Бөкеев, О. Қар қызы : повесть / О. Бөкеев. - Мәтін // Жалын. - 1978. - №1. - Б. 21-68.

Бөкеев, О. Мынау аппақ дүние : повесть / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1978. - № 1. - Б. 70-102.

Бөкеев, О. Поезд өтіп барады : повестен үзінді / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1978. - 6, 7, 8 сентябрь.

Бөкеев, О. "Сайтан көпір" : повесть / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1982. - № 1. - Б. 7-68.

Бөкеев, О. Бәрі де майдан... : повесть / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1983. - № 6. - Б. 88-158.

Бөкеев, О. Атау кере : повестен үзінді / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақстан әйелдері. - 1989. - №7. - Б. 26-28; Қазақ әдебиеті. - 1987. - 23 январь.

Бөкеев, О. Жылайсың  да шыдайсың : повесть / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1989. - 7, 8, 10, 15 март.

Бөкей, О. Өліара : повесть / О.Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Повестер. - Алматы: Өлке, 2019. - Б. 7-59.

Бөкей, О.Құм мінезі  : повесть/ О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Повестер. - Алматы: Өлке, 2019. - Б. 7-59.

1960 - 1970

Бөкеев, О. Алтыбақан : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1968.- 23 ноябрь.

Бөкеев, О. Қамшыгер / О. Бөкеев / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 26 апрель. - Б. 4.

Бөкеев, О. Ана қуанышы : әңгіме / О. Бөкеев  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1961. - 1 июль. - Б. 4.

Бөкеев, О. Әңгіме / О. Бөкеев / О. Бөкеев. - Мәтін // Мәдениет және тұрмыс. - 1966.- №1.- 7 б.

Бөкеев, О. Бәрібір оралады : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақстан пионері. - 1969.- 15 ноябрь.

Бөкеев, О. Гүлденсе ауыл - гүлденеміз бәріміз : 1. Менің монологым; 2. Нұрланның әңгімесі; 3. Манарбектің әңгімесі / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1966.- 15 сентябрь.

Бөкеев, О. Ғайни : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1966. - 19, 26, 29 ноябрь.

Бөкеев, О. Дос сыры : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін    // Коммунизм туы. - 1965. - 2 август. - Б. 3.

Бөкеев, О. Жолда : әңгіме / О. Бөкей. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 31 июль.

Бөкеев, О.  Ит ішкір-әй : сықақ әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін //  Еңбек туы. - 1965.

Бөкеев, О. Күн күркіреген жоқ / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 10 январь. - Б. 4.

Бөкеев, О. Көңіл моншақтары : күз этюдтары / О. Бөкеев. - Мәтін  // Лениншіл жас. - 1969.- 18 окт.

Бөкеев, О. Қамшыгер : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1968.- 26, 27 апрель.

Бөкеев, О. Қош, махаббатым! : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін   // Еңбек туы. - 1965.

Бөкеев, О.  Құсқанат : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін  // Еңбек туы. - 1967.

Бөкеев, О. Отбасындағы екеу : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 15 январь.- Б.4.

Бөкеев, О. Өзі сүйген : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін  // Еңбек туы. - 1964. - 10 сентябрь; 12 сентябрь; 15 сентябрь.

Бөкеев, О. Ізтай : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1967. - 4 июль.

Бөкеев, О.  Сарыарқаның жаңбыры : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1967. - 11-12 ноябрь.

Бөкеев, О.  Шұғыла : әңгіме  / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1967. - №7. - Б. 92-97.

1970

Бөкеев, О. Қара сөзбен жырлайын: Тұман;  Іңір; Тасқын / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1970.- 18 дек.- Б. 3.

Бөкей, О. Оралу : әңгіме  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкеев, О. Қамшыгер. - Алматы: Жазушы, 1970. - Б. 33-48. 

Бөкеев, О. Ұйқым келмейді : әңгіме. - Мәтін / О. Бөкеев // Лениншіл жас. - 1970. - 19 февраль. - Б. 3; 20 февраль. - Б. 3.

1971 - 1978

Бөкеев, О. Жұлдыз жауған түндер - ай / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1971. - 29, 30 октябрь; 2, 6, 7, 11 ноябрь.

Бөкеев, О. Қара сөзбен жырлайын:  Өткінші; Жалғызаяқ жол;  Бәйтерек : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін  // Лениншіл жас. - 1971. - 22-23 июль

Бөкеев, О. Кербұғы : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1972. - № 5. - Б. 116-123.

Бөкеев, О. Жасын : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Жалын. - 1975. - № 2. - Б. 69-80.

Бөкеев, О. Ауыл хикаялары: 200 грамм энергия; Іздегенін тапты ма?; Мәшәбинә; Биғаң : әңгімелер  / О. Бөкеев. - Мәтін // Жалын. - 1979. - № 6. - Б. 34-48.

Бөкеев, О. Күлпәштің ұршығы : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1978.- 31 март.

Бөкеев, О. Құлашаның шоты еді : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Социалистік Қазақстан. - 1978. - 4 июнь.

1980...

Бөкеев, О. Гүлия : ["Өз отыңды өшірме" романынан үзінді] / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1980. - 29 август.

Бөкеев, О. Көшкін : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1981.- 30 октябрь.

Бөкеев, О. Анна апа : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Балдырған. - 1982.- N12.- Б.13.

Бөкей, О. Жылымық  : әңгіме / О. Бөкей. - Мәтін // Махаббат хикаялары [қазақ жазушыларының махаббат туралы әңгімелері] / құраст. Т.Жұртбаев. - 1 кітап. - Алматы: Жалын, 1986. - Б. 397-417.

Бөкей, О. Тортай мінер ақ боз ат : әңгіме / О. Бөкей. - Мәтін // Желкілдеп өскен жас құрақ. - Алматы: Жалын, 1986. - Б. 77-83.

 

1990...

Бөкей, О. Ақша қардан аққала жасап ойнаған, бала досым-ау : әңгіме  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б.208-211.

Бөкей, О. Апамның астауы : әңгіме / О. Бөкей. - Мәтін // Көкпар: этнографиялық әңгімелер. - Алматы:  Балауса, 1992. - Б. 188-196. 

Бөкей, О. Кіндік жұрт : әңгіме  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б. 78-84.

Бөкей, О. Сен бізді танисың ба? : әңгіме  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б. 60-66.

Бөкей, О. Үш кезең : әңгіме  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б.71-78.

2000...

Бөкей, О.  Бір тамаша күнімді жерлегендей : жазушы күнделігінен / О. Бөкей. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 2003. - 3 қазан. - Б. 6.

Бөкей, О. Кербұғы : әңгіме / О. Бөкей. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 2000. - 12 мамыр. - Б. 8-9.

Бөкей, О.  Ұйқым келмейдi  : әңгiме / О. Бөкей. - Мәтін // Алтын орда. - 2005. - 23-29 қыркүйек. - Б. 26-27.

2013

Бөкей, О. Аспирант қыздың тракторшы жігіті : әңгіме / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 5. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 156-168.

Бөкей, О. Бес тиын : әңгiме / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 162-166.  

Бөкей, О. Биғаң : әңгiме / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 230-233.  

  Бөкей, О. Бұл бір сыр еді : әңгіме / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 5. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 209-216. 

Бөкей, О. Жылқышы жігіт : әңгіме / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 5. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 237 - 239.

Бөкей, О. Иғаң : әңгiме / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 169-172.  

  Бөкей, О. Көк тайынша [Мәтін] : әңгiме // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 150-155.  

Бөкей, О. Қасқыр ұлыған түнде; Өрекпіген көңіл бір тыншыр ма? Алғашқы нөсер; Жүзік; Оңаша ойлар; Орынбайға үшбу хат  [Мәтін] // Үш қоңыр. - 2013. - №37. - 13 қыркүйек. - Б. 4-5.

Бөкей, О. Қияли;  "200 грамм энергия" [Мәтін] : әңгiмелер // Парасат. - 2013. - № 7. - Б. 20-21.

Бөкей, О. Маңдайдан бағың шайқалса [Мәтін] : әңгiме // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 156-162.  

Бөкей, О. Махаббат туралы дастан [Мәтін] : әңгіме / О. Бөкей // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 5. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 217-223. 

Бөкей, О. Мезгіл әуендері [Мәтін] : әңгіме / О. Бөкей // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 5. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 185-197.

Бөкей, О. Мәшәбинә [Мәтін] : әңгiме // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 172-175.  

Бөкей, О. Терісаққан [Мәтін] : қазақ туралы жыр / О. Бөкей // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 5. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 117-133.  

  Бөкей, О. Іздегенін тапты ма? [Мәтін] : әңгiме // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 226-230. 

2019

Бөкей, О. Бастау [Мәтін] : әңгіме / О. Бөкей // Бөкей, О. Ауыл хикаялары. - Алматы:  Өлке, 2019. - Б. 3-4. 

Бөкей, О. Қасқыр ұлыған түнде [Мәтін] : әңгіме / О. Бөкей // Бөкей, О. Ауыл хикаялары. - Алматы:  Өлке, 2019. - Б. 86-110.

Бөкей, О. Құмар қол бұлғапты [Мәтін] : әңгіме / О. Бөкей // Бөкей, О. Ауыл хикаялары. - Алматы:  Өлке, 2019. - Б. 27-36. 

Бөкей, О. Тоқадан қалған тұяқ [Мәтін] : әңгіме / О. Бөкей // Бөкей, О. Ауыл хикаялары. - Алматы:  Өлке, 2019. - Б. 50-60. 

2022

Бөкей, О.   Құлашаның шоты еді  [Мәтін] / О. Бөкей  // Төр Алтай. - 2022. - №3. - Б. 22-25.

 

Бөкеев, О. Мерекеңізбен  : [новелла] / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1967. - 1 май.

Бөкеев, О. Бура : [хикая] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 5 октябрь. - Б. 1, 2.

Бөкеев, О. Ардақ : [хикая] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 4 июнь. - Б. 3; 5 июнь. - Б. 3; 6 июнь. - Б. 3; 7 июнь. - Б. 3.

Бөкеев, О. Қасқыр ұлыған түн : [новелла] / О. Бөкеев. - Мәтін // Мәдениет және тұрмыс. - 1977. - №1. -  Б. 8-11.

Бөкеев, О. Жетім бота : хикая / О. Бөкеев. - Мәтін // Жалын. - 1982. - №2. - Б. 41-85.

 Бөкей, О. Құм мінезі (Бархан) : хикаят  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б. 454-490.

Бөкей, О. Қар қызы : хикаят  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б. 490-578.

Бөкей, О. Мынау аппақ дүние : хикаят  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б.579-620.

Бөкей, О. Қайдасың, қасқа құлыным : хикаят  / О. Бөкей. - Мәтін   // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б.621-664.

Бөкей, О. Мұзтау : хикаят / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б. 664-735.

Бөкей, О. Жасын : новелла / О. Бөкей. - Мәтін  // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 263-278.  

  Бөкей, О. Жылымық  : новелла / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 279-293.  

Бөкей, О. Кербұғы : новелла / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 73-84.  

  Бөкей, О. Шұғыла : новелла / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 302-309.  

  Бөкей, О. Аспанда ұшқан алтын қаз : новелла / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 309-313.  

  Бөкей, О. Мезгіл әуендері  : новелла / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 313-321.  

  Бөкей, О. Табиғат - Өмір - Адам : новелла / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 321-333.  

  Бөкей, О. Жұлдыз жауған түндер-ай  : новелла / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 334-345.  

  Бөкей, О. Ел мен жер : эссе / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 345-382.  

Бөкей, О. Жесірлер (триптих) / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Таңдамалы шығармалары. - Алматы: Қазақпарат, 2013. - Б. 85-107.  

 

1959-1985

 

Бөкеев, О. Алтай  : [О. Бөкейдің алғашқы өлеңі] / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1959. -15 ноябрь.

Бөкеев, О. Түс көрген бастыққа : өлең  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1960. - 23 январь.

Бөкеев, О. Бұлаңқұйрық мысқыл мысал : өлең / О. Бөкеев // Еңбек туы. - 1960. - 4 июнь.

Бөкеев, О. Туғанда ұлы Ленин көктем еді : өлең  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1962. - 21 апрель

Бөкеев, О. Ініме : өлең / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы.- 1963.

Орал-Ахметхан [Бөкеев, О]. Шумақтар / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 23  январь.

Бөкеев, О. Алғашқы нөсер : өлең / О. Бөкеев. - Мәтін  // Еңбек туы. - 1965. - 3 июль.

Бөкеев, О. Жүзік : өлең  / О. Бөкеев . - Мәтін  // Еңбек туы. - 1965. - 6 июль

Бөкеев, О. Оңаша ойлар [Мәтін] : өлең  / О. Бөкеев // Еңбек туы. - 1965.- 13 июль

Бөкеев, О. Шумақтар : өлең  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965.

Бөкеев, О. Орынбайға үшбу хат : өлең  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965.

Бөкеев, О. Поэзия; Қарыздармын; Ұмытпаймын : өлеңдер  / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1985. - 30 август.

Публицистикалық мақалалар

 

1960 -1962

Бөкеев, О.  Отыныңды арқалап әкелсең де өз еркің / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1960. - 24 декабрь

Исақанов [Бөкеев], О. Өзі сүйген өнерге ұлын баулуда / О. Исақанов. - Мәтін  // Еңбек туы. - 1960. - 14 июль.

Бөкеев, О.  Даруы шипа дәрігер / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1961. - 25 февраль

Бөкеев, О.  Мерекеге әзірлік / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1961. - 28 октябрь

Бөкеев, О.  Тарбағатай таңы  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1961. - 25 февраль

Бөкеев, О.  Тракторшылар курсы / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1961

Бөкеев, О. Жоғары міндеттеме : [малшы Ә. Шабатаев туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1962. -  18 февраль.

Бөкеев, О.  Оқушылар конференциясы / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы.- 1962. - 3 март

1964

Бөкеев, О. Диқан көктемі; Табиғат  табалдырығында; Қар суына қансын жер; Техника сапта тұр / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. - 1 май

Бөкеев, О. Жасыл таудағы жарқын жастар; Таулар, таулар...; Кілең жастар; Олар үшеу / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964.- 22 август

Бөкеев ,О. Көп үйреніп, көп жазайық / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. - 20 октябрь.

Бөкеев, О. Махаббат туралы дастан / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. - 1 сентябрь

Бөкеев, О. Терезелер : [Ш.Құмарованың жаңа кітабы туралы] / О. Бөкеев . - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. - 21 ноябрь.

Бөкеев, О. Техника сапта тұр / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. - 2 апрель

Бөкеев, О. Ұстаз қасиеті  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964.

Бөкеев, О. Ұстаз қыз; Жаңа магазин / О. Бөкеев. - Мәтін   // Еңбек туы. - 1964.- 16 январь

Бөкеев, О.  Шыңғыстайда қыс болмай ма? / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. -23 июль

1965

Бөкеев, О. Ауыл өмірінің айнасы / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 8 апрель.

Бөкеев, О. Алыс жолда ән серік / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы - 1965.

Бөкеев, О. Балауса гүлге бап керек  : [мектептердегі әдебиет үйірмесі жайлы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 7 ноябрь.

Бөкеев, О.  «Бес минут қалды, тездетіңдер» - Бір кештен репортаж / О. Бөкеев . - Мәтін // Еңбек туы. - 1965.

Бөкеев, О. Білім оты шақырады / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1965. - 26 октябрь. - Б.2.

Бөкеев, О. Дос сыры : әңгіме / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1965. - 2 август.- Б.3.

Бөкеев, О. Жайлауға аттанды / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 17 июнь.

Орал-Ахметхан [Бөкеев, О.]   Жаңалық келеді / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 25 февраль.

Бөкеев, О. Жастар жүрегіне жол тапса / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 31 июль.

Бөкеев, О. Жауапты науқан / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 1 апрель.

Бөкеев, О. Жауапты участокте комсомолецтер / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 16 декабрь

Орал-Ахметхан [Бөкеев, О.]  Жемшөп бар, мал арық... / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 21 январь.

Бөкеев, О. Жігерлі жігіттер / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 10  август.

Бөкеев, О. Көктем қамы / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 30 март.

Бөкеев, О. Кітабы жоқ ауыл / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 23 сентябрь.

Бөкеев, О. Қарқынды / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 1 июль.

Бөкеев, О. Қыран көзі қияда / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965.

Бөкеев, О. Оқушыларға тарту / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 14  январь.

Бөкеев, О. Секретарь жалынды болса / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 23 январь.

Бөкеев, О. Сүрлем  : репортаж / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 21 сентябрь.

Бөкеев, О. Үлкен жүректі ұстазым менің :  [Большенарым ауданының мұғалимасы Н.А.Самойлова туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1965. - 14 декабрь.

Бөкеев, О. Шабанбай шабындығында  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы - 1965. - 16 октябрь

Бөкеев, О. Шалғайда / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 6 июль.

Бөкеев, О. Шықсыз гүл де өспейді  / О. Бөкеев . - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 8 июль.

Бөкеев, О. Іске сәт, Люба!  / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 25 февраль.

1966

Бөкеев, О. Алтайдың ақ маралы [Мәтін] / О. Бөкеев // Коммунизм туы. - 1966. - 9 май.

Бөкеев, О. Әркімнің бір ойы бар [Мәтін] : [Катонқарағай ауданындағы ауылдардың аталуы туралы] / О. Бөкеев // Коммунизм туы. - 1966. - 19 январь.

Бөкеев, О. Жанған от жол табады / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1966. - 19 январь.

Бөкеев, О. Қой қамауда, шопан серуенде : Катонқарағай ауданының қой шаруашылығы жайлы / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 2 март.

Бөкеев, О. Қысқа хабарлар : Катонқарағай ауданының малшылары туралы / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 5 март.

Бөкеев, О. Мал қыстату - жауапты науқан / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 5 март.

Бөкеев, О. Менің сапарласым / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 1 май.

Бөкеев, О. Пейілсізге жер - ана иімейді / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 6 апрель.

Бөкеев, О. Салт атты  : [Шығыс Қазақстан облысы, Большенарым ауданы Алтай совхозының «Жаңа үлгі»  бөлімшесінің бригадирі Ә. Шерендин туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1966. - 6 ноябрь.

Бөкеев, О. Соны қарқын туғызды : Катонқарағай шопандары жайлы / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 18 март.

Бөкеев, О. Тау қызы. Ой-пікір. Театр / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1966. - 19 январь.

Бөкеев, О. Тау қызы / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 12 март.

Бөкеев, О. Түсер құн неге қымбат / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 22 январь.

Бөкеев, О. Ыстық ықылас  : [Шығыс Қазақстан облысы, Большенарым ауданы Алтай совхозының механизаторы Қ. Әбжанов туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1966. - 17 апрель.

1967

Абдул-Хамитов, О. [Бөкеев, О.]  Жұлдыздар сөнбейді:  Ауылда абзал адам бар [Мәтін] / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1967. - 22 август.

Абдул-Хамитов, О. [Бөкеев, О.]  Он «тұңғышқа» он ауыз сөзден / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1967. - 7 сентябрь.

Бөкеев, О. Алтайдың тағы бір байлығы : [Большенарым ауданының омарта шаруашылығы жайында] / О.  Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1967. -  8 май.

Бөкеев, О.  Жұлдыздар сөнбейді: Тас діңгек; Таң атарда / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1967. - 28 сентябрь.

Бөкеев, О. Кандидаттыққа - халық қалаулысы / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1967. - 14 февраль.

Бөкеев, О. Мәдениетті өз тәліміңе үйрет / О.  Бөкеев. - Мәтін  // Еңбек туы. - 1967. - 30 май.

Бөкеев, О. Мен де сенің түлегің : [C. Торайғыров атындағы Шыңғыстай орта мектебіне 60 жыл] / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1967. -  18 февраль. - Б. 4.; Лениншіл жас. - 1967. - 15 ноябрь.

Бөкеев, О. Мерекеңізбен / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1967.

Бөкеев, О. Насихатшы мерейі / О.  Бөкеев. - Мәтін  // Еңбек туы. - 1967. -  23 май.

Бөкеев, О. Сөз көп, іс аз  : [мәдени-ағарту мекемелерінің кадрларын дайындау жайлы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1967. - 14 декабрь.

Бөкеев, О. Шалғай мектептегі шалағайлық / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1967. - 4 апрель. - Б. 4.

Бөкеев, О. Шымкент филармониясы - Большенарымда / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1967.

Бөкеев, О. Шұғыла / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1967. - № 7. -  Б. 92-97.

1968

Бөкеев, О. Автоклуб пен қызылотау хақында / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 19 январь. - Б. 1.

Бөкеев, О. Алпыс беттік баяндаманың бір парағы / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 13 март. - Б. 2.

Бөкеев, О. Алтынды қолда барда қадірлейік / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 6 февраль. - Б. 1.

Бөкеев, О. Аманат; Шегініс : архитектуралық ескерткіштерді қорғау жайы ойлантады / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 19 апрель. - Б. 3.

Бөкеев, О. Ауылым - менің ауылым / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 24 январь. - Б. 1.

Бөкеев, О. Ашу - дұшпан, ақыл - дос / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 29 февраль. - Б. 4.

Бөкеев, О. Біздер кімге еліктейміз? : [М.Әуезовтің жастық шағы туралы кейбір ойлар]  / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 11 июль.

Бөкеев, О. Жүрегімнің түбіне терең бойла : [Абай Құнанбаев күні туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 28 сентябрь. - Б. 3.

Бөкеев, О. Қайта айналып көргенде / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 3 апрель. - Б. 1.

Бөкеев, О. Сара :  [Большенарым ауданы Шәңгіштай ауылының кітапханашысы Қабимолдина туралы]  / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 1 май. - Б. 4.

Бөкеев, О. Тоғызыншы вал : [суретші И.К.Айвазовскийдің картинасы туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 27 июль.

1969

Бөкеев, О. Бес саусақтың құдіреті  : [суретші И.Е.Репиннің туғанына 125 жыл толуына] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969.- 8 август.

Бөкеев, О. Күн күркіреген жоқ / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 10 январь. - Б. 4.

Бөкеев, О. Менің пірім - Қаракөз [Мәтін] : [актриса З. Шарипова жайлы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 19 август. - Б. 3.

Бөкеев, О. Қараш - қараш оқиғасы : [көркем фильм туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 28 август. - Б. 3.

Бөкеев, О. Очерктегі адам мен факті хақында / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 7 май. - Б. 3.

Бөкеев, О. Санияз : повестен үзінді / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм таңы. – 1969. - 20, 21 март.

1970 -1975

Бөкеев, О. Абай тойы : [туғанына 125 жыл толуына арн. Семей обл., Абай ауд.] / О. Бөкеев, Е. Ибраев. - Мәтін // Мәдениет және тұрмыс. - 1971.-N 9.- Б. 8-9.

Бөкеев, О. Айтылмаған ән  : [СССР халық артисі  Б.Төлегенова туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1970.- 11 апрель.

Бөкеев, О. Ақмарал сұлу еркем -ай.. / О. Бөкеев. - Мәтін // Білім және еңбек. - 1974. - № 7. - Б. 20-21.

Бөкеев, О. Асанәлі асуға беттеді  : [М. Әуезов атындағы драма театрының артисі А. Әшімов туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Жалын. - 1972. - № 4. -  Б. 139-143.

Бөкеев, О. Ән дегеніміз – жастық : [Алматыда өткен комсомол-жастар әнін орындауға арналған фестиваль жайында] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1971.- 10 март

Бөкеев, О. Би тілі : [Алматының жас балеті жайлы ой] / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1973. - № 4. - Б. 208-213.

Бөкеев, О. Иә, талай рет өліп, тірілермін : [Асанәлі Әшімов туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1971. - 20 ноябрь.

Бөкеев, О. Қазақ сувенирі : [би өнерінің жұлдызы Б. Аюханов  туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1972. - 19 январь

Бөкеев, О. Қарғаш  : [халық әні туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1970. - 2 июль.

Бөкеев, О. Маралдар маңып барады  : [Шығыс Қазақстан обл. бұғы-марал  шаруашылығы жайлы] / О. Бөкеев, Ә. Асқаров. - Мәтін // Жұлдыз. - 1975. - № 6. - Б. 187-198.

Бөкеев, О. Мүмкін, мүмкін де емес [Мәтін] / О. Бөкеев // Лениншіл жас. - 1970. - 21 ноябрь.

Бөкеев, О. Той тартуы - ән: комсомолецтер мен жастар туралы ән конкурсының қорытындысы / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1971. - 7 июль.

1976-1979

Бөкеев, О.  "Анамның ақ көйлегі" : [Ш. Хұсайыновтың "Анамның ақ көйлегі" атты спектаклі Алматыдағы ұйғыр муз. драма театры сахнасында] / О. Бөкеев  . - Мәтін // Лениншіл жас. - 1976.- 29 декабрь.

Бөкеев, О. Әдеби жыл өркені : [1975 жылдың творчестволық табыстарын таразылауға арналған мәслихат материалы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1976. - № 5. - Б. 167-176.

Бөкей, О.  Желсіз түнде жарық ай : [Б. Төлегенова туралы] / О. Бөкей. - Мәтін // Лениншiл жас. - 1979. - 22 декабрь.

Бөкеев, О. Жыл табысын таразыға тартқанда [Мәтін] : [жазушылар пленумында жасалған баяндамалардан] / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1977. - №5. - Б. 186-216.

Бөкей, О.  Октябрьдің от жалынымен : [жас ақындардың республикалық кеңесі қарсаңында] / О. Бөкей. - Мәтін // Лениншiл жас. - 1977. - 14 декабрь.

1980...

Бөкеев, О. Адам үшін ең қымбат нәрсе - өмір : [жазушы атындағы шаруашылықта] / О. Бөкеев. - Мәтін  // Жұлдыз. - 1984. - 29 сентябрь.

Бөкеев, О. Әдебиет айнасы : ["Қазақ әдебиеті" газетінің шыға бастағанына 50 жыл] / О. Бөкеев ; әңг. С.Дүйсенбиев. - Мәтін  // Қазақстан пионері. - 1984. - 12 январь.

Бөкеев, О. Белеске беттеген бес жігіт : [жазушылар Д.Исабеков, Б.Нұржекеев, Т.Әбдіков, А.Сейдімбеков, К.Сегізбаевтардың творчествосы жайлы] / О. Бөкеев. - Мәтін  // Қазақ әдебиеті. - 1983. - 25 февраль.

Бөкеев, О. Күздеуде : [Семей обл., Шұбартау ауд. Калинин атындағы колхоздың қой өсіруші жастар бригадасының еңбек тынысы] / О. Бөкеев. - Мәтін  // Социалистік Қазақстан. - 1982. - 30 сентябрь.

Бөкеев, О. "Қаракөздің" жалғасқан ғұмыры [Мәтін] : [М.Әуезовтің "Қаракөз" драмасы жаңа театр сахнасында] / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1981.- 30 январь.

Бөкеев, О. Олонхо жері, саха елі : [қазақ әдебиетінің Якутиядағы күндеріне] / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1983.- 8 июль.

Бөкеев, О. Өнерім-өмірім : [Б. Римованың 60 жасқа толуына] / О. Бөкеев. - Мәтін // Социалистік Қазақстан. - 1983. - 11 март.

Бөкеев, О. Парыз парқы : [творчестволық ізденістер туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін  // Қазақ әдебиеті. - 1981.- 12 апрель.

Бөкеев, О. Тақырып, талғам, ізденіс : [редакцияда өткен диалог] / О. Бөкеев . - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1980.- 28 март.

Бөкеев, О. Тәртіптілік - тәрбиеліктің жемісі / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1983. - 11 февраль.

Бөкеев, О. Шындық шежіресі : "Қазақ әдебиеті" газетіне - 50 жыл толуына орай / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1984. - № 1. - Б. 7-11.

1985

Бөкеев, О. Ардагер Амангелді ердің ері  : [Ғ. Мүсіреповтің пьесасы М.Әуезов атындағы драма театры сахнасында] / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1986. - 14 март.

Бөкеев, О. "Еділдің бойы ен тоғай" : [қазақ әдебиетінің Астрахань обл. күндерінен] / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1989. - 15 декабрь.

Бөкеев, О. Ойланатын уақыт жетті / О. Бөкеев. - Мәтін  // Қазақ әдебиеті. - 1987. - 23 январь.

Бөкей, О. "Өз тақырыбың болсын деңiз" : [әрбiр жазушының өзiн толғантқан, өзi меңгерген тақырыбы болуы керек деген пiкiрi] / О. Бөкей; әңгiмелескен Б. Ыбырайымов. - Мәтін // Лениншiл жас. - 1985. - 19 февраль.

Бөкей, О. Сырдың елiн - жырдың елi дейдi екен... : ["Қазақ әдебиетi" газетiнiң Қызылорда облысындағы  күндерi] / О. Бөкей. - Мәтін // Қазақ әдебиетi. - 1985. - 30 август.

Бөкеев, О. Шындықтың шырағы сөнбейді : публицистика / О. Бөкеев. - Мәтін  // Жалын. - 1986. - № 3. - Б. 1-4.

1990

Бөкеев, О. Ереуіл атқа ер салмай : [Гурьевте өткен Махамбет поэзиясы күндерінен] / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1990. - 26 қазан. - Б. 4.

Бөкеев, О. Көркем әдебиеттің көсегесі / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1990. - 16 ақпан. - Б. 3.

Бөкеев, О. Партия дегеніміз / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1990. - 2 наурыз. - Б. 3.

Бөкеев, О. Республика Президенті / О. Бөкеев. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1990. - 27 шілде.

Бөкеев, О. Рухымызды қайрауға жұмсау керек : [жазушымен Атырау обл. өткен Махамбет поэзиясынан кейінгі сұхбат] /О. Бөкеев. - Мәтін // Атырау. - 1990. - 16 қазан.

1991...

Бөкеев, О. Сөз түзелмей, ел түзелмес  : [екі съездің 1986-1991 ж. аралығындағы әдеби ағымға байланысты қаламгерлер пікірі] / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1991. - №1.- Б.154-163.

1992

Бөкей, О. Жусан иiсi : [Д. Исабековтiң шығармашылығы туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін // Егемен Қазақстан. - 1992. - 24 қазан.

Бөкей, О. Президентке партия керек пе? / О. Бөкей. - Мәтін // Қазақ әдебиетi. - 1992. - 12 маусым.

Бөкей, О. Президенттiң бiр аптасы / О. Бөкей. - Мәтін // Қазақ әдебиетi. - 1992. - 17 шiлде.

Бөкей, О. Тәуелсіз елдің төрағасы : [ҚР Жоғарғы Кеңесінің төрағасы С.Әбділдинмен сұхбат] / О. Бөкей. - Мәтін  // Қазақ әдебиетi. - 1992. - 10 қаңтар.

Бөкей, О. «Халық қолдаса, қамал алармыз» [Мәтін]: [Талдықорған облысы әкімімен сұхбаттасқан О. Бөкей] / О. Бөкей // Қазақ әдебиетi. - 1992. - 8 мамыр.

Бөкей, О. "Халыққа қалқан болатындар бар да, халықты қалқан тұтатындар бар" : ["Қазақ әдебиеті" газ. бас ред., жазушы О.Бөкеймен әңгіме] / О. Бөкей. - Мәтін // Алматы ақшамы. - 1992.- 14 мамыр.

Бөкей, О. Іздегенін тапты ма? / О. Бөкей. - Мәтін // Бастауыш мектеп. - 1992. - №3. -Б. 45-48.

 

 

1993...

Бөкей, О. Алданған ұрпақ [Мәтін] : [195... жылдар: өмірбаяндық роман] / О. Бөкей // Жас алаш. - 1993.- 28 қыркүйек

Бөкей, О. Аяқталмаған сұхбат немесе жазушы Оралхан Бөкейдің қойын дәптеріндегі соңғы жазулар : [Қазақстан Премьер-министрі С.Терещенкомен сұхбат] / О. Бөкей. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 1994. - 7 қаңтар.

Бөкей, О. Көңiлде жүрген кейбiр ой : (1987, IV-VIII, Қырым) / О. Бөкей. - Мәтін // Жас алаш. - 1993. - 28 қыркүйек.

2000....

Бөкей, О.  Бошекеңнiң ерлiгi   : Б. Кiтапбайұлының "Тоғыз таңбалы Найман" кiтабы жайлы / О. Бөкей. - Мәтін // Қазақ. - 2007. - 9 қараша. - Б. 11.

Бөкей, О. Қазақ биі Шарадан басталады / О. Бөкей. - Мәтін // Аңыз адам. - 2012. - №20. - Б.5.

Бөкей, О. Ошақ бұты - үшеу, жағар оты – біреу : [Елбасының тәуелсіздік жылдардағы қайраткерлігі туралы] /О. Бөкей. - Мәтін // Тіл және қоғам. -  - 2005. - №1. - Б. 134-144.

Бөкей, О. Тоғыз таңбалы найман / О. Бөкей. - Мәтін // Мәдени мұра = Культурное наследие. - 2012. - № 5. - Б. 42-45.

2013

  Бөкей, О. Аға / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 90-94.

  Бөкей, О.  Адамдар неге жылайды? / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 152-157.

Бөкей, О.  Алтайдың ақ маралы / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 179-183.

Бөкей, О.  Аңдар азайып барады / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 158-161.

Бөкей, О. Армансыз адам болмайды / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 234-243.

Бөкей, О. Бес саусақтың құдіреті / О. Бөкей. - Мәтін  // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 284-287.

Бөкей, О. Көненің көздері-ай! Шегініс. Қазіргі хал / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 162-167.

Бөкей, О. Құм мінезі.../ О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 228-233.

Бөкей, О.  Менің сапарласым / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 215-219.

Бөкей, О. Үш кезең / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 101-114.

Бөкей, О. Тәңірісі сұлулықтың марал деген.../ О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 220-227.

Бөкей, О. Сен бізді танисың ба? / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 256-262.

Бөкей, О. Тырналар қайтып келгенде / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 84-89. 

Бөкей, О. Шара [Мәтін] / О. Бөкей. - Мәтін  // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 276-279.

О. Бөкейдің мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

Очерктер

                                                                                             

1960-1965

Бөкеев, О. Жылқы ауылында : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін  // Еңбек туы. - 1960. - 14 июль.

Бөкеев, О. Бала : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1961. - 2 сентябрь.

Бөкеев, О. Іске сәт, шопан аға! : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1961. - 28 октябрь

Бөкеев, О. Арпалыс : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. - 14 март.

Бөкеев, О. Жастық оты : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. - 14 ноябрь.

Бөкеев, О. Қойшы жұлдыз : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1964. - 14 январь.

1965

Бөкеев, О. Алыс жолда ән серік : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 20 июль.

Бөкеев, О. Жүрек иесін алдамайды : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 18 ноябрь.

Бөкеев, О. Қайратың қайтпасын, Секе! : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 3 апрель.

Бөкеев, О. Қарт қайраты таймапты : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 30 январь.

Бөкеев, О. Қыран көзі қияда : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 23 март.

Бөкеев, О. Ұстаз қасиеті  : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 16 февраль.

Бөкеев, О. Шабындық басы шабытты : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 13 июль.

Бөкеев, О. Шабанбай шабындығында : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 12 август.

Бөкеев, О. Із екеу еді : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Еңбек туы. - 1965. - 14 август.

 

1966

Бөкеев, О. Алтайдың ақ маралы : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 1 май.

Бөкеев, О. Жанған от жол табады : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 16 февраль.

Бөкеев, О. Күтіп тұр оны адамдар : [очерк] / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 23 июль.

Бөкеев, О. Құйрықты жұлдыз : [очерк] / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 18 декабрь.

Бөкеев, О. Менің сапарласым : [очерк] / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 9 май.

Бөкеев, О. Пейілсізге жер ана иімейді : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 12 март.

Бөкеев, О. Салт атты : [Шығыс Қазақстан облысы, Большенарым ауданы Алтай совхозының «Жаңа үлгі»  бөлімшесінің бригадирі Ә. Шерендин туралы] / О. Бөкеев. - Мәтін  // Коммунизм туы. - 1966. - 9 октябрь.

Бөкеев, О. Із екеу еді : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1966. - 22 январь.

1967

Бөкеев, О.  Ақмарал : [Верхкатон совхозының марал өсірушісі Н.Қилыбаева туралы очерк] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1967. - 8 март. 

Бөкеев, О. Асуда : [очерк] / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1967. - 5 январь.

Бөкеев, О. Рахмет, Жүке : [Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы, «Ворошилов» колхозының мүшесі Ж. Аусарбаев туралы очерк] / О. Бөкеев. – Мәтін // Лениншіл жас. - 1967. - 25 январь. 

Бөкеев, О. Үркер ауып барады :  [«Өрел» совхозының шопаны А.Құнантаева жайлы очерк] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1967. - 1 май.

1968

Бөкеев, О. Айналайын атыңнан : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 3 февраль.- Б.1.

Бөкеев, О. Аяулым менің - ауылым : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін   // Лениншіл жас. - 1968. - 24 январь. - Б.1.

Бөкеев, О. Сен бізді танисың ба? : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 11 сентябрь. - Б.1.

Бөкеев, О.  Тау басында үшеу тұр : [Большенарым ауданы «Марал» совхозының малшылары туралы очерк] / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1968. - 15 июль.- Б. 1-2.

1969

Бөкеев О. Жылқы туралы элегия : [лирикалық очерк] / О. Бөкеев. - Мәтін   // Лениншіл жас. - 1969. - 23 август. - Б. 3.

Бөкеев, О. Мен сені көп іздедім : очерк / О. Бөкеев // Лениншіл жас. - 1970. - 27 июнь. - Б. 3.

Бөкеев, О. Сен, не ойлайсың осы? [Мәтін] : замандас туралы очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Лениншіл жас. - 1969. - 14 ноябрь. - Б.3.

1980

Бөкей, О.  Сүмбіле туғанда : [Большенарым ауд., Жданов атындағы колхоздың председателі Қ. Қанышевтің еңбек жолы жайлы очерк] / О. Бөкей.- Мәтін // Социалистік Қазақстан. - 1980. - 26 ноябрь.

Бөкеев, О. Бейбіт күннің шеруі : очерк / О. Бөкеев. - Мәтін // Жұлдыз. - 1983. - № 3. - Б. 135-138.

Бөкей, О. Тау басында қар жатыр : [Аршаты ауылының атақты шопаны Құмарбек Жатағанов туралы очерк] / О. Бөкей. - Мәтін // Қазақ әдебиетi. - 1985. - 25 октябрь.

1995

Бөкей, О. Тырналар қайтып келгенде  :  очерк  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б. 50-55.

Бөкей, О. Кіндікжұрт : очерк  / О. Бөкей. – Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ  ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б.78-84.

Бөкей, О. Жазушы күнделігінен / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б. 747-752.

Бөкей, О. Көненің көздері - ай! : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім. - Алматы: Санат, 1995. - Б.139-145.

2013

Бөкей, О.  Айтылмаған ән : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 288-297.

Бөкей, О. Адамдардың біреуі бұлт, біреуі жер секілді : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 349-363.

Бөкей, О. Анамның ақ көйлегі : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 346-349.

Бөкей, О. Ардагер Амангелді елдің ері... : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 325-330.

Бөкей, О. Асанәлі асуға беттеді : очерк / О. Бөкей. - Мәтін] // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 313-324.

Бөкей, О. Асуда  : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 361-368.

Бөкей, О. Әрі мүмкін, әрі мүмкін емес : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 354-360.

Бөкей, О. Жарқ еткен жалын - жан аға-ай! : очерк / О. Бөкей. - Мәтін   // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 370-381.

Бөкей, О. Қараш-Қараш оқиғасы : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 331-336.

  Бөкей, О.  Мен сені көп іздедім : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 192-202.

Бөкей, О.  Неткен ғажап дүние : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 203-214.

Бөкей, О. Сәкен ағамен дидарласу : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 337-340.

Бөкей, О. Спектакль қабылданбады, неге? : очерк / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 7. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 341-345.

Бөкей, О. Табиғат - Өмір - Адам : очерк  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 5. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 169-184. 

Драмалары

1966-2013

 

Бөкеев, О. Тау қызы: драма / О. Бөкеев. - Мәтін // Коммунизм туы. - 1966. - 12 март.

Бөкеев, О.  Жұмбақ шал : пьеса / О. Бөкеев / О. Бөкей. - Мәтін // Мәдениет және тұрмыс. - 1982.- №2.

Бөкеев, О. Жанар : бір актілі элегия / О. Бөкеев  / О. Бөкей. - Мәтін // Еңбек таңы. - 1984.- N 7.- Б. 12-13; N 8.- Б. 12-13.

Бөкей, О. Желтоқсан желі : екі бөлімді драма / О. Бөкей / О. Бөкей. - Мәтін // Жұлдыз. - 1993. - № 9. - Б. 3-31.

Бөкей, О. Жау тылындағы бала  : пьеса  / О. Бөкей  / О. Бөкей. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 5. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 339-382. 

Бөкеев, О. Зымырайды поездар / О. Бөкеев. - Мәтін    // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 6. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 200-262. 

Бөкеев, О . Қар қызы / О. Бөкеев. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 6. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 61-119.  Бөкеев, О . Құлыным менің / О. Бөкеев. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 6. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 3-61.  – 58 бет

Бөкеев, О. Текетірес / О. Бөкеев. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 6. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 200-262.   – 58 бет

Бөкей, О. Бармысың махаббат?  : пьеса / О. Бөкеев. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 6. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 262-316.  – бет

Бөкей, О. Мен сізден қорқамын : пьеса  / О. Бөкеев. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 6. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Б. 316-369.

Бөкей, О.  Екі әйелдің әңгімесі : пьеса / О. Бөкеев. - Мәтін // Бөкей, О. Шығармалары. Т. 6. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. – Б. 316-369.

Аудиокітаптар

Бөкей, О. Атау кере [Аудиокітап] : роман / О. Бөкей; оқыған С. Әбілұлы. - Алматы: «Жазушы», 2008.- 1 дыбысты таспа.

Бөкей, О. Атау кере [Аудиокітап] : роман / О. Бөкей; оқыған С. Әбілұлы. - Алматы: «Жазушы», 2011.- 1 дыбысты таспа.

Словак тілінде

Bokejev, Oralchan. Zrieba: Drama v dvoch dejstvach s prologom. – Bratislava: LITA, 1977. – 43 s.

Bokejev, Oralchan. Ked odchadzaju Plejady / О. Bokejev // Ked odchadzaju Plejady : Antologia kazasskych noviel. -  Moskva: Slovensky spisovatel, 1984. – S. 246-319.

Неміс тілінде

Bokejev, Oralchan. Wenn das Siebengestirn verlascht / О. Bokejev // Erlesenes 4: Novellen aus Mittelasien. -  Berlin: Verlag Volk und Welt, 1980 – S. 237-304. (неміс тілінде)

Bokejev, Oralchan. Der Bura / О. Bokejev // Das weisse pferd scheptalo: Sowietische Tiererzahlungen. – Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun, 1982. - S. 95-108.

Bokejev, Oralchan. Der Kerbugu / О. Bokejev // Das weisse pferd scheptalo: Sowietische Tiererzahlungen. – Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun, 1982. - S. 95-108.

Эстон тілінде

Bokejev, Oralchan. HALL HIRV KERBUGU / О. Bokejev // Tallin: Easti Raamat, 1982. - 30 lk.

Bokejev, Oralchan. Legend emast / О. Bokejev // Tallin: Easti Raamat, 1986. - 64 lk.

Болгар тілінде

Бокеев, Оралханю. Следа от мълния: повести и раскази. – Пловдив: Христо Г.Данов, 1981. – 280 с.

Қырғыз тілінде

Бокеев, Оралхан. Чағылған : әңгімелер мен повестер. – Қырғызстан: Фрунзе, 1981.

Парсы тілінде

Бокеев, Оралхан. Бес тиын : әңгіме / парсы тіліне аударған А. Қасым. –  2019. - https://piadero.ir

 

Оралхан аударған шығармалар

Ким, А. Меконың итмұрыны [Мәтін] : әңгіме /орыс тілінен ауд. О. Бөкеев, Е. Абдрахманов // Қазақ әдебиеті. - 1980. - 13 июль.

Майков, Л.Н. Өзім туралы [Мәтін] : [Л.Н.Майковтың 1839-1900 жж. Тургеневпен әңгімесінен ауд. О. Бөкеев]  /Л.Н. Майков // Лениншіл жас. - 1968. - 6 ноябрь.

Турсун Саттар. Ақсақалдар [Мәтін]: әңгіме / ауд. О. Бөкеев // Жұлдыз. - 1984. - №1. - Б.4-5.

Чоори. Жылқы туралы элегия [Мәтін]: әңгіме /венгр тілінен ауд. О. Бөкеев // Лениншіл жас. - 1969. - 23 август. - Б. 3.